Sänkt Rot-avdrag upprör företagare


Regeringen har aviserat att de vill sänka Rot-avdraget från 50 till 30 procent från årsskiftet. Beskedet har fått företagare från flera branscher att se rött.