Sänkt skatt på biodrivmedel

Regeringens ambition är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Att få ned utsläppen från transporter och resor är en prioriterad del av detta arbete. Ett viktigt steg i arbetet med att nå målet är att gynna förnybara drivmedel. Därför remitterar Finansdepartementet i dag ut en promemoria med förslag om att energiskatten för biodrivmedel ska sänkas.