Särskild kompetens behövs för statlig verksamhetsutveckling

Statlig verksamhetsutveckling skiljer sig från verksamhetsutveckling i näringslivet. Utöver att ha rätt kompetens för att effektivisera verksamheten och åstadkomma mer nytta för medborgarna, krävs en god förståelse för hur regeringen styr landet och hur det påverkar myndigheterna. Det har varit en utgångspunkt i Ekonomistyrningsverkets (ESV) nya programutbildning i strategisk verksamhetsutveckling, som arrangeras i samarbete med Ekonomihögskolan i Lund.