Särskild utredare ska se över tillgången till hjälpmedel för ökad likvärdighet

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över tillgången till och användningen av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Utredaren ska också lämna förslag med syfte att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i avgifter och regelverk samt se över frågan om nationell reglering och ett samlat huvudmannaskap.