Särskild utredare utsedd för rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har från den 7 mars förordnat Charlotta Riberdahl som särskild utredare för den rättsliga översynen av skogsvårdslagstiftningen (Dir 2015:121) som beslutades den 19 november 2015. Till huvudsekreterare har Johan Nordström utsetts.