Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

I denna proposition lämnas förslag till en ny lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.