Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa

I höstens budgetöverenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet aviserades att tandvården stegvis ska bli avgiftsfri för unga vuxna upp till 23 års ålder, att preventivmedel ska bli kostnadsfria för personer under 21 samt att öppenvården ska avgiftsbefrias för äldre från 85 år och uppåt. Nu beslutar regeringen om en lagrådsremiss med de författningsändringar som krävs för att reformerna ska genomföras.