Satsa på ett kulturliv i hela landet

Sverige har ett brett och dynamiskt kulturliv. Men kulturutbudet kan minska om inte regering och riksdag satsar mer på regional kultur, visar en ny studie.