Satsning på arbete med maskulinitet och jämställdhet

Våld, sexuell hälsa, arbetsmarknad och kultur – de projekt som nu delar på 4,5 miljoner kronor för att sprida sina metoder spänner över ett brett område.