Satsning på jämlik cancervård i regeringens budget

Satsningen är på två miljarder kronor under mandatperioden och syftar till att korta köerna och minska de regionala skillnaderna.

– Det är oacceptabelt att det kan skilja så mycket i både kvalitet och köer inom cancervården som det gör idag säger Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister.

Pressmeddelande: Stor satsning på jämlik cancervård i regeringens budget

Socialdepartementet,
18 oktober 2014