Satsning på stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter

Regeringen har idag beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att i samråd med Boverket ta fram riktlinjer för så kallade stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer. Regeringens mål är att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020.

Pressmeddelande: Miljardsatsning på stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer
Debattartikel: Så ska vi satsa på mer kollektivtrafik
Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer

Näringsdepartementet,
8 januari 2015