Satsning på utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

Staten kommer tillsammans med regionen i Västra Götaland samt till E20 kringliggande kommuner satsa 4 miljarder kronor utöver tidigare satsningar på 2,5 miljarder kronor. Satsningen innebär att fem nya sträckor ska byggas ut till 2+2-väg samt att hela E20 genom Västra Götaland blir mötesseparerad. Utbyggnaden innebär en kraftigt förbättrad trafiksäkerhet med färre olyckor på samtliga kvarstående sträckor genom Västra Götaland som nu mötessepareras.

Informationsmaterial: Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

Regeringen,
3 april 2014