Satsning på vård för personer med kroniska sjukdomar

Under 2016 satsar regeringen 150 miljoner kronor på bättre vård till personer med kroniska sjukdomar. Satsningen är en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting.