"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"


Svensk ekonomi går starkt framåt, men regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort guldläget istället för att utnyttja det. Det är djupt bekymmersamt. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.