Se över din prenumeration

Du vet väl att du kan prenumerera på nyheter via e-post från regeringen.se? Du kan prenumerera på pressmeddelanden, statsrådens tal och debattartiklar, publikationer samt ärendeförteckningar. Lägg upp din prenumeration utifrån statsråd, departement eller ämne. Om du redan prenumererar kan du behöva se över din prenumeration med anledning av regeringsskiftet.

Prenumerera på nyheter från regeringen
Prenumerera på ärendeförteckningar

Näringsdepartementet,
10 oktober 2014