Se över kommunernas VA-monopol

Det är hög tid att se över huvudmannaskapet för Vatten- och avloppstjänster som kommunerna haft monopol på i mer än 100 år.

Det menar Håkan Westerlund, före detta vd för Svenska vatten- och avloppsverks­föreningen (numera Svenskt vatten), tidigare teknisk attaché i London. OFFENTLIGA AFFÄRER tog kontakt med honom och fick svar på några frågor.

– Att bedriva affärs­verksamhet med offentliga huvudmannaskap har aldrig visat sig vara lyckosamt. Detta finns det otaliga exempel på och VA är inget undantag. Ett privat företag hade aldrig funnits kvar på marknaden om grunden för den affärs­drivande verksamheten hade nonchalerats på motsvarande sätt, anser den tidigare vd:n.

Öka utbudet i stället

Han framhåller att dagens system med vattenrestriktioner när vattentillgångarna sommartid är begränsade inte är långsiktigt hållbar. I stället borde kommunerna öka utbudet för att möta efterfrågan. Detta skulle kunna ske bland annat genom att lagra vatten i dammar samt nyttja ytvatten i ökad utsträckning, i stället för grundvatten.

– Avrinningen från en sydsvensk å är storleks­mässigt nästan tio gånger mer än hela Sveriges sötvatten­behov, påpekar debattören. 

Restriktioner mot hushållen

Westerlund finner det intressant att vatten­restriktionerna i princip helt inriktar sig mot hushållen, trots att dessa endast står för ungefär 25 procent av vatten­konsumtionen.

– Det är också anmärkningsvärt, och snarast generande, att införa restriktioner när kommunerna själva kunde spara cirka 200 miljoner kubikmeter vatten genom att täta sina ledningar, avslutar Håkan Westelund.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Håkan Westerlund och fick svar via e-post. Här följer intervjun.

Du framför synpunkten att kommunernas VA-monopol inte är långsiktigt hållbar och att det borde upphöra. Vilken typ av aktörer kan man tänka sig i stället?

– Något privat företag, till exempel Veolia som har stor erfarenhet på området. Men det är nog inte osannolikt att det finns flera svenska företag, som kan se ett nytt verksamhetsområde här, kanske Skanska och NCC. Säkert finns också många andra företag på regional och lokal nivå, som kan vara intresserade.  Jag kan nog tänka mig att det finns brittiska VA-företag, som har intresse – och mycket stor erfarenhet på området. Frågan är av stor principiell betydelse och måste självfallet utredas innan en sådan förändring kan äga rum eftersom lagstiftningen idag sätter hinder i vägen för en sådan förändring.

Är svensk opinion och politiskt etablissemang moget för en privatisering av det kommunala VA-monopolet, enligt din uppfattning?

– Inte i nuläget. Det är till och med tveksamt hos många borgliga politiker men om problemen inte minskar så kan nog många svänga i sin uppfattning.

Varför inriktar sig vattenrestriktionerna främst mot konsumenterna och inte mot de stora förbrukarna, tror du? Enklaste vägen? Symbolpolitik?

– Svar ja på båda dina förslag.  Dessutom tror jag att det skulle bli en väsentligt större fråga om industrin, mejerier, bryggerier och främst andra livsmedelsindustrier, skulle omfattas av restriktioner och då hade kommunerna fått svårare att värja sig.

Debattinlägget var infört i Svenska Dagbladet 2023-09-05.