Se över mottagningssystemet för ensamkommande

Rekordmånga ensamkommande barn har sökt asyl i Sverige i år, och nu börjar myndigheten anvisa barn och ungdomar till samtliga kommuner – oavsett hur många de redan tagit emot.