Se över reglerna för överförmyndare och gode män

SKL begär i en skrivelse till regeringen att en utredning tillsätts som från grunden ser över och utformar en ny lagstiftning om överförmyndare, gode män och förvaltare.