Seko varslar om strejk mot spårtrafiken

Seko ställer i två delar av sitt varsel krav som går utöver det märke som etablerats i årets avtalsrörelse. Det första handlar om en låglönesatsning utöver de 6,5 procent under en treårsperiod som är kostnadsnormen. I det andra kravet kräver Seko att de inte ska omfattas av samma fredsplikt som alla andra fackförbund utan de vill kunna gå ut i strejk varje år trots att avtalet är på tre år