Sekulärt samhälle skapar frihet för konfessionella välfärdslösningar

– Sveriges religiösa landskap har under 2000-talet blivit mer varierat. Två parallella utvecklingar – 1900-talets sekularisering och 2000-talets de-sekularisering – har medfört ökad religiös pluralism vilket tillåtit religiösa röster att blir hörda i det offentliga samtalet.
Det sa Anders Bäckström, professor i religionssociologi, och teol. dr. Ulrika Svalfors när de torsdagen den 14 augusti gav Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet) en förhandspresentation av den sammanfattning av forskningsresultat om religiös aktivitet i Sverige som samfundsminister Stefan Attefall tog initiativ till i maj.

Socialdepartementet,
15 augusti 2014