Seminarium om bostadsmarknaden och ekonomisk utveckling

I en ny bilaga till Långtidsutredningen, Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen, studerar docent Per-Anders Bergendahl, fil. dr Monika Hjeds Löfmark och professor Hans Lind kopplingarna mellan bostadsmarknad och ekonomisk tillväxt. Idag den 26 maj klockan 9.15 presenterar författarna sin rapport och därefter följer en diskussion om hur vi kan hantera framtida utmaningar på den svenska bostadsmarknaden.

Pressmeddelande: Ny rapport föreslår successiva reformer för en bättre bostadsmarknad
SOU 2015:48 Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen