Seminarium om Finanspolitiska rådets rapport

Den 27 maj arrangerade riksdagens finansutskott ett öppet seminarium om Finanspolitiska rådets rapport som överlämnades den 12 maj. Rapporten presenterades av professor John Hassler som är ordförande i Finanspolitiska rådet. Därefter kommenterades rapporten av Juhana Vartiainen, överdirektör för Statens ekonomiska forskningscentral i Finland samt finansminister Anders Borg.

Se webbutsändningen från seminariet
Finanspolitiska rådets rapport

Finansdepartementet,
27 maj 2014