Seminarium om klimat och investeringar

Den 20 mars höll Miljödepartementet och Finansdepartementet ett gemensamt seminarium hur Sverige kan minska investeringar i fossil energi och samtidigt öka investeringar i effektiva och förnybara lösningar.

Se seminariet i efterhand
Om seminariet

Finansdepartementet,
21 mars 2014