Seminarium: Vägar till ett längre arbetsliv

Den stigande medellivslängden innebär nya utmaningar för framtidens pensioner och välfärd. Inom ramen för projektet Ett längre arbetsliv diskuterades hur vi går vidare för att nå de fler arbetade timmar som behövs för att matcha ett längre liv. Det var temat för seminariet ”Vägar till ett längre arbetsliv” som Pensionsgruppen arrangerade den 17 juni 2015.

Artikel på webbplatsen Från Socialdepartementet, Annika Strandhäll