Seminarium: Yrkesintroduktion – en ny väg till jobb för unga

Den 14 januari höll Arbetsmarknadsdepartementet och Finansdepartementet ett inspirationsseminarium om yrkesintroduktion, en ny väg till jobb för unga. Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson och finansminister Anders Borg presenterade regeringens satsningar på området.

Seminarium om yrkesintroduktion

Finansdepartementet,
13 januari 2014