Senarelagt införande av redovisningscentraler

I propositionen lämnas förslag till ändringar i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik och lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).

Rättsdokument från Näringsdepartementet, Regeringen