Service är en förutsättning för utveckling i hela landet

Bättre samverkan över sektorer och mod att testa okonventionella synsätt. Dessa var de mest framträdande recepten på hur innovativa servicelösningar ska komma till stånd. Det framkom i ett samtal med statssekreterare Marita Ljung och företrädare för den regionala och lokala sektorn under Almedalsveckan.

Läs artikel: Service är en förutsättning för utveckling i hela landet

Näringsdepartementet,
4 juli 2014