Servicejämförare på nätet

SKL har tagit initiativ till en förstudie om webblösningar för s.k. servicejämförare.