Sex kommunikationsbyråer klara för avtal med Kammarkollegiet

I går, onsdag, fattade Kammarkollegiet tilldelningsbeslut i den sista av två delar i ramavtalsupphandlingen av kommunikationsbyråtjänster.
Kammarkollegiet är en myndighet som är inne i en spännande förändringsprocess. Myndigheten har av regeringen fått förtroendet att ansvara för fler uppdrag än tidigare. I dag har Kammarkollegiet närmare 35 olika uppdrag och drygt 280 medarbetare. Med dessa förändringar följer ökade krav på kommunikationsinsatser såväl internt som externt.
Upphandlingen är uppdelad på två områden: Område A som innebär tjänster inom området strategisk