Sex landsting tar över regionalt utvecklingsansvar

Länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län lämnar den 1 januari 2015 över sina regionala utvecklingsansvar till länets landsting. Regeringen uppdrog den 5 juni de berörda länsstyrelserna att lämna över ansvaret så som regeringen föreslagit i propositionerna om regionalt utvecklingsansvar. Senast den 31 december 2014 ska länsstyrelserna redovisa hur de genomfört arbetet.

Uppdrag att överföra uppgifter rörande regionalt utvecklingsansvar

Socialdepartementet,
11 juni 2014