SFTI kurs om att ställa krav i upphandling

SFTI anordnar en kursdag den 3 maj i Stockholm och en den 18 maj i Malmö, om att ställa krav på e-handel i upphandlingar, vi kommer även att prata om PEPPOL och Svehandel.