Shekarabi och Johansson välkomnar Trafikverkets rapport om sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar

Som första myndighet har Trafikverket fått regeringens uppdrag att utreda hur sysselsättningskrav ska införas i offentlig upphandlingar, och vilka konsekvenser det kan få. I uppdraget till Trafikverket angavs att detta skulle redovisas i en slutrapport till regeringen den 15 november.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet, Anna Johansson, Ardalan Shekarabi