Siffror i kulturrapport ses över

SKL kommer att se över siffror i den nyligen presenterade rapporten om kultursamverkansmodellen.