Sista chansen att avropa från ESV:s nuvarande ramavtal för oberoende konsulttjänster

De statliga ramavtalen för oberoende konsulttjänster för administrativa it-system, inom områdena ekonomi och personal, går att avropa till och med 30 september 2017. Avropsavtal som tecknas innan den 30 september kan vara giltiga i ytterligare 6 månader. Om ni i närtid behöver denna typ av tjänster är det hög tid att göra ett avrop från avtalen.