Situationen för utsatta EU-medborgare ska analyseras i en studie

SKL International AB har ansökt om medel från regeringen för att genomföra en studie om livssituationen för rumänska medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Regeringen ser positivt på detta och har därför beslutat att bevilja medel för projektet. Syftet är att förbättra levnadsvillkoren för gruppen i Rumänien genom att bedöma hur svenska lokala erfarenheter kan tillvaratas i hemlandet. Analysen ska leda fram till ett långsiktigt programförslag med konkreta insatser i ett urval pilotkommuner i Rumänien för att sedan sprida erfarenheterna i landet.