Sjöfartens konkurrenskraft och förutsättningar i fokus på branschträff

Under veckan samlades ett 40-tal representanter från sjöfartsbranschen för att tillsammans med Näringsdepartementet diskutera den svenska sjöfartens konkurrenskraft och förutsättningar. På mötet diskuterades bland annat sjöfartens roll och betydelse för näringspolitiken, EU-frågor, utbildning och forskning.

Läs artikel: Sjöfartens konkurrenskraft och förutsättningar i fokus på branschträff

Näringsdepartementet,
15 november 2013