Sju punkter för att möta behoven inom sfi

Behovet av fler utbildade lärare inom sfi och svenska som andraspråk är mycket stort. SKL har tagit fram samlad strategi som omfattar åtgärder från såväl staten som kommunerna.