Sjukfrånvaron bromsar in kraftigt

En ny sammanställning som SKL presenterar idag visar att ökningstakten i sjukfrånvaron i kommuner och landsting bromsade in kraftigt 2016. Detta efter en stadig ökning sedan 2011.