Sjukfrånvaron ökar trots att färre är sjuka


ESO-rapportens tydliga budskap att de ökande sjukskrivningarna saknar samband med faktisk hälsa och arbetsmiljö är en viktig signal att ta fasta på. Det är också viktigt att påminna om att arbete i grunden främjar hälsa och välbefinnande. Företagen efterfrågar stöd, råd och verktyg – inte fler regler eller ökade kostnader.