Sjukvård och omsorg heta debattämnen

Det pågår en lågintensiv debatt om svensk äldreomsorg samt hälso- och sjukvård – både lokalt och på riksplanet.

Sara Kihlström, KD (bilden på förstasidan), regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Värmland, försvarar tillsammans med ytterligare två KD-politiker, konkurrensneutraliteten mellan offentligt driven vård och privat dito. Hennes parti hävdar att nyligen tagna beslut av sittande majoritet inte är konkurrensneutrala.

Och i Sydsvenskan (27/5 2023) pläderar tre moderata politiker för en jämställd vård. Dagen före Mors dag lyfter de rapporter från Sveriges kommuner och regioner, SKR, som visar att flickor och kvinnor har svårt att hitta rätt i hälso- och sjukvården. ”Men det omvända gäller också – vården har svårt att vägleda kvinnor till rätt instans när det gäller tillstånd och sjukdomar som drabbar just flickor och kvinnor.”

”Mer jämställd vård”

De tre skribenterna försäkrar att Moderaterna vägrar att acceptera en hälso- och sjukvård som inte är jämställd. ”Vi har därför drivit på för att skapa en mer jämställd hälso- och sjukvård. Tidöavtalet innehåller viktiga förslag för att säkerställa det”, framhåller Johan Hultberg, riksdagsledamot och gruppledare för Moderaterna i socialutskottet, Anna Mannfalk (M), ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, samt Malin Ahlström (M), ersättare i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.

Konkurrens i Värmland

I Region Värmland kritiseras den styrande majoriteten (S, C och V) av KD-företrädare för en politik som påstås ge sämre förutsättningar för vårdgivare att bedriva vården i Värmland. ”De nu fattade besluten underminerar vissa vårdaktörers ekonomi och detta är oacceptabelt” framhåller tre KD-politiker; Sara Kihlström (KD), Regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Värmland, Catharina Leverström (KD), ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Värmland, samt Mogens Nielsen (KD), ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Värmland.

”Det är oansvarigt att fatta beslut som kommer att påverka vården negativt utan att ha involverat de privata vårdaktörerna som nu påverkas kraftigt, skriver de tre och vill att man ska ”se över fördelningen av ekonomiska resurser för att skapa en balanserad vårdsektor där alla vårdgivare kan verka på lika villkor”.

”Står inför vägskäl”

I Svenska Dagbladet hävdar Kommunals ordförande Malin Ragnegård, att ”kommuner använder äldre­omsorgen som budget­regulator då det saknas nationell reglering, statistik och uppföljning.” Hon menar att svensk välfärd står inför ett vägskäl. ”Sverige behöver ett seriöst samtal om välfärden generellt och äldre­omsorgen specifikt. Om under­bemanningens konsekvenser och om hur vi ser till att dessa samhälls­viktiga, svåra och roliga yrken får de villkor, löner och den respekt de förtjänar”, menar Kommunals ordförande.