Sjukvårdens proffs måste få vara just vårdproffs – dokumentation och administration i fokus på kompetensförsörjningssamtal

På tisdagen hölls ett möte inom ramen för den nationella samlingen för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning som fokuserade på sjukvårdens administration och dokumentation. Med på mötet var, förutom folkhälso- sjukvårds-, och idrottsminister Gabriel Wikström, även representanter från Sverige Kommuner och Landsting, statliga myndigheter, flera enskilda regioner och landsting, Vårdföretagarna, och fackförbund inom vården.