Sjukvårdsdialog med Stockholms läns landsting

Idag håller folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström en sjukvårdsdialog med Stockholms läns landsting.