Rättelse: NYTT PROGRAM Gabriel Wikström besöker Norrbotten den 13-14 november

Fredagen och lördagen den 13-14 november besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Norrbotten. Besöket är en del av den sjukvårdsdialog som pågår under året.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Gabriel Wikström