Sjukvårdsdialogen: Västra Götalandsregionen

Under 2015 besöker Gabriel Wikström ledningarna för samtliga av Sveriges landsting och regioner. På agendan står samtal om flera av de utmaningar som vården står inför i hela landet men också en presentation av det aktuella läget i hälso- och sjukvården. Fredagen 14 augusti besökte sjukvårdsministern Västra Götalandsregionen och på Mölndals sjukhus passade ministern under dagen även på att anmäla sig till Donationsregistret.
Artikel på webbplatsen Från Socialdepartementet, Gabriel Wikström