Ska en myndighet spela Minecraft på arbetstid?

De båda kunskapsspridande myndigheterna Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Lantmäteriet har valt att använda sig av datorspelet Minecraft för att nå ut till nya målgrupper. Det är en plattform som redan finns tillgänglig och har ett stort genomslag. Mycket tyder på att det är ett innovativt och kostnadseffektivt sätt för att effektivisera myndigheternas kunskapsspridning.