”Skapa inkluderande AI-lösningar!”

– Om vi inte tar hänsyn till alla användares varierande behov när vi utformar AI-lösningar riskerar vi att skapa design som exkluderar. Det menar Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige, och Anna Felländer, vd och grundare anch.AI .

De menar att det börjar bli bråttom att reglera AI-baserade tjänster och hitta riktlinjer för hur vi ska dra nytta av tekniken och samtidigt skydda människor från risken att stängas ute.

Under det svenska ordförandeskapet pågår ett arbete med att ta fram en EU-gemensam lagstiftning på AI-området och den 31 mars samlas den europeiska funktionsrättsrörelsen i Stockholm för en heldagskonferens där AI-frågan står i fokus under hela eftermiddagen.

Vi vill nu se politiska åtgärder för att säkerställa att framtidens AI-lösningar bidrar till ökad jämlikhet i stället för diskriminering. 

Våra uppmaningar till regeringen är att:

  • Satsa på forskning och utveckling som motverkar diskriminering inom digitalisering och AI.
  • Se till att användare med störst behov har förutsättningar att delta i forskning och utveckling för inkluderande AI-lösningar.
  • Skapa förutsättningar för enskilda som riskerar att diskrimineras att få ersättning om det uppstår skada.

Läs hela inlägget på Altinget.se