Skärgårdskonflikten pågår med full kraft

Sedan i måndags pågår skärgårdskonflikten med full kraft. Efter att Sjöbefälsföreningen i söndags tackade nej till medlarnas bud utvidgades i måndags konflikten i Stockholm till att även omfatta större delen av linjetrafiken.