Skarp kritik mot informationsplikt

Vi ser en försvagad barnrätt och ett urholkat samhällsskydd för de barn som redan lever under utsatta livsförhållanden. Barnkonventionen är svensk lag och nu är det hög tid att leva upp till det.

Elin Wernquist, generalsekreterare Barnrättsbyrån,
är en av undertecknarna av debattartikeln.

Det framhåller 17 representanter för civilsamhälles-organisationer, bland andra Rädda Barnen, Barnrättsbyrån, Unicef Sverige, Svenska kyrkan, Amnesty, BRIS och flera andra. Den typ av informationsplikt som nu ska utredas borde aldrig ha presenterats hävdar organisationernas företrädare och skriver: ”När regeringen ändå väljer att gå vidare med förslaget vill vi vara tydliga med att undantag från informationsplikten noga måste utredas och analyseras. Sverige går en oroande utveckling till mötes om lagar likt den föreslagna antas.”

Debattartikeln, publicerad i Göteborgs Posten 2023-09-14, har följande ingress: ”En informationsplikt för skolor skulle leda till att vissa barn inte vågar gå till skolan, av rädsla för att bli anmälda och utvisade. Vilket i sin tur riskerar att beröva barnet dess rätt till utbildning i praktiken”.

Läs hela artikeln och samtliga undertecknare här.