Skarpa skolförslag från huvudmännens expertråd

Systematisk uppföljning av varje elevs kunskaper, fler vägar till läraryrket och starka band till forskning. Det är några rekommendationer från huvudmännens expertråd för skolutveckling.