Skärpt straff för mord

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till ändring i brottsbalken som innebär att livstids fängelse ska utgöra normalstraffet för mord. Därmed vidtar regeringen ytterligare åtgärder mot de allvarliga våldsbrotten.

Pressmeddelande: Skärpt straff för mord
Lagrådsremiss: Skärpt straff för mord

Justitiedepartementet,
30 januari 2014